Preluarea și prelucrarea datelor tale

Ce trebuie să știi despre securitatea datelor
în industria hotelieră

Confidențialitatea în hoteluri variază de la hotel la hotel. Orice hotel care este la un anumit grad de performanță va include, însă, o clauză de confidențialitate care să impună nedivulgarea informațiilor despre clienți sau a informațiilor cu importanță financiară către persoane care nu sunt autorizate să dețină aceste informații.

Dar ce se întâmplă atunci când vine vorba de expunerea la confidențialitatea datelor și securitatea în situațiile care includ accesul la Internet, date despre servere conectate la Internet, gestionarea fișierelor care conțin informații personale și financiare sau transmiterea, stocarea sau prelucrarea datelor precum plățile prin carduri de credit? Ei bine, brandurile din industria hotelieră trebuie să fie conștiente de aceste expuneri și să dezvolte programe care să reducă posibilitatea unei breșe și să ia măsuri pentru atenuarea impactului unei breșe, înainte de a se produce.

5 lucruri pe care trebuie să le știi despre confidențialitatea datelor cu caracter personal și consimțământul tău cu privire la prelucrarea acestora

1. Confidențialitatea datelor personale este garantată, astfel că hotelul este obligat să îți ceară consimțământul pentru prelucrarea datelor personale.

2. Tu ești cel care trebuie să acorzi hotelului dreptul de prelucrare a datelor personale indicate în timpul completării oricăror documente și formulare necesare pentru prestarea serviciilor de către hotel, folosind orice tehnică, inclusiv achiziționarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, actualizarea, modificarea, folosirea și diseminarea (inclusiv transferul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea și procesarea mai sus menționată a altor date cu caracter personal dobândite de către hotel prin completarea documentelor și a formularelor de mai sus.

3. Tu îți vei da consimțământul pentru a primi informații despre activitățile hotelului fără limitare de timp, prin trimiterea mesajelor SMS și a mesajelor e-mail, iar asta doar dacă ți-ai lăsat numărul de telefon, adresa de e-mail sau adresa poștală hotelului în oricare dintre documentele pe care le-ai trimis pentru încheierea și derularea unui contract, sau într-un chestionar special.

4. Poți revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor personale printr-o cerere scrisă care poate fi trimisă la adresa hotelului, prin scrisoare recomandată cu notificare la primire sau transmisă personal unui reprezentant al hotelului. În cazul primirii unei astfel de cereri scrise de revocare a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, hotelul se angajează să înceteze prelucrarea lor în toate cazurile, cu excepția celor permise de legislația în vigoare.

5. Tu ești cel care poate fii de acord cu faptul că hotelul urmează să efectueze monitorizarea video a zonelor publice ale hotelului și ale teritoriului său, în scopul asigurării securității și păstrării ordinii publice pe întreaga durată a furnizării de servicii de către hotel.

ÎNAPOI LA BLOG