Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE SI PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru desfasurarea activitatilor sale, Continental Hotels S.A., in calitate de operator de date, prelucreaza date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site, utilizatorilor care interactioneaza cu paginile create de Continental Hotels S.A. pe retelele de socializare, clientilor nostri, partenerilor/potentialilor nostri parteneri contractuali sau angajatilor, reprezentantilor sau colaboratorilor acestora ale caror date ne sunt furnizate in vederea prelucrarii, angajatilor Continental Hotels S.A. sau candidatilor care doresc sa ocupe posturi in cadrul Continental Hotels S.A.

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele cu caracter personal reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare.

 

1. SCOPURILE, TEMEIURILE SI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele prelucrate de Continental Hotels S.A.  pot fi utilizate in scopuri precum:

1.1 Administrarea si mentenanta acestui Site, care presupune si utilizarea de cookies, astfel incat sa asiguram interactiuni rapide si facile intre utilizatori si Site (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a) si f) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra si interesul legitim al Continental Hotels S.A., dupa caz).

Pentru mai multe detalii despre folosirea cookie-urilor de catre Continental Hotels S.A., va rugam sa consultati Politica de Cookies.

1.2 Inregistrarea si executarea cererii dumneavoastra de rezervare si prestarea serviciilor turistice si de alimentatie publica (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. b), c) din GDPR, respectiv executarea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului sau indeplinirea unor obligatii legale ale Continental Hotels S.A. dupa caz). Atunci cand alegeti sa rezervati prin intermediul Site-ului, Continental Hotels S.A. prelucreaza urmatoarele categorii de date: nume, prenume, gen, adresa de e-mail, numar de telefon, tara de resedinta, data sosirii, data plecarii, informatii cu privire la contul bancar, date despre insotitorii minori (intervalul de varsta), numele, prenumele si varsta insotitorului major (facultativ);

In contextul gestionarii rezervarii dumneavoastra, Continental Hotels S.A. poate prelucra, de asemenea, urmatoarele categorii de date: date privind insotitorul/insotitorii dvs., pentru determinarea gradului de ocupare al camerei rezervate, detalii cu privire la corespondentele, cererile, sesizarile, reclamatiile dvs, orice alte date sau informatii legate de interactiunea dvs. cu noi.

Pentru completarea Fisei de anuntare a sosirii si plecarii (in conformitate cu Hotararea 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice), Continental Hotels S.A. va prelucra urmatoarele categorii de date: nume si prenume, data nasterii, locul nasterii, cetatenia, domiciliul (localitatea, strada, numarul, tara), data sosirii, data plecarii, scopul calatoriei, seria si numarul actului de identitate, semnatura, optional adresa de e-mail.

1.3 Inchirierea spatiilor, organizarea de evenimente private sau de tip corporate (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, respectiv executarea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului);

1.4 Desfasurarea operatiunilor de recrutare de personal, in scopuri precum: evaluarea candidaturii, a aptitudinilor, calificarilor si intereselor fata de pozitia disponibila pentru care ati aplicat si pentru care ati fost contactat, organizarea si desfasurarea interviurilor si selectarea si recrutarea dvs., facilitarea accesului la serviciile de medicina muncii si efectuarea de verificari generale (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. b) si lit. f) din GDPR, respectiv efectuarea demersurilor pre-contractuale, incheierea si executarea contractului de munca cu dvs. sau indeplinirea intereselor noastre legitime, dupa caz).

In contextul candidaturii, este necesar sa prelucram datele incluse in aplicatia pe care ne-o transmiteti. Aceste date vor include, de regula, numele, prenumele, datele de contact (numar de telefon, adresa de e-mail), experienta profesionala, studiile si orice alte informatii alegeti sa introduceti in CV-ul pe care ni-l transmiteti sau in alte documente pe care le-am putea solicita de la dvs. De asemenea, in cadrul interviului cu dvs., vom prelucra date cu caracter personal, precum: preferintele profesionale, detalii cu privire la experienta si studiile dvs. care nu sunt incluse in CV-ul transmis, asteptarile dvs. in privinta remuneratiei.

Ca parte a procesului de angajare, va putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizatii, calificari profesionale etc.), care vor contine, si ele, date cu caracter personal.

Pentru scopul evaluarii candidaturii dvs., pe langa informatiile deja transmise, este posibil sa accesam si profilurile dvs. de pe retele de socializare disponibile in mod public (cum ar fi LinkedIn). Intrucat aspectele legate de viata dvs. privata nu ne privesc, nu vom consulta si nu vom tine seama de acele profiluri ori informatii de pe profiluri care sunt in mod manifest destinate a ramane private si nu au o componenta profesionala.

1.5 Desfasurarea relatiilor de munca, pentru executarea contractelor de munca, indeplinirea obligatiilor legale si/sau indeplinirea unui interes legitim (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. b), c) si f) din GDPR, dupa caz). In anumite situatii particulare, Continental Hotels S.A. prelucreaza datele salariatilor in temeiul consimtamantului acestora (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR). Modul in care Continental Hotels S.A. prelucreaza datele cu caracter personal ale salariatilor sai este detaliat in nota de informare furnizata acestora.

1.6 Organizarea si desfasurarea campaniilor publicitare desfasurate de Continental Hotels S.A. si a activitatilor de marketing si promovare (cum ar fi transmiterea de newslettere, materiale promotionale, oferte comerciale, comunicari de marketing), solicitarea opiniei dumneavoastra cu privire la serviciile pe care vi le-am oferit (prin chestionare de satisfactie client), precum si realizarea studiilor de piata, de produs si de analiza a serviciilor noastre (temei juridic: art. 6 alin. (1) lit. a), lit. f) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra si realizarea intereselor legitime ale Continental Hotels S.A., dupa caz, inclusiv in temeiul Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice)

Prin desfasurarea activitatilor de marketing direct, va putem tine la curent cu serviciile si campaniile noastre, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Aveti posibilitatea de a renunta oricand si in mod gratuit la serviciul de newsletter prin bifarea optiunii „Dezabonare” din cadrul newsletter-ului.

1.7 Asigurarea securitatii bunurilor, persoanelor si spatiilor prin intermediul supravegherii video (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. c) si f) din GDPR, respectiv indeplinirea unei obligatii legale si interesul legitim al Continental Hotels S.A.). Pentru acest scop, Continental Hotels S.A. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, respectiv imaginea dvs. captata prin mijloacele de supraveghere video, numele si prenumele dvs. si numarul de inmatriculare al vehiculului, dupa caz.

1.8 Comunicarea cu colaboratorii si partenerii nostri contractuali (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. b) si f) din GDPR, respectiv incheierea si executarea contractului sau interesul legitim al Continental Hotels S.A., dupa caz). Pentru acest scop, Continental Hotels S.A. prelucreaza numele, prenumele, functia si/sau calitatea detinuta si organizatia pe care o reprezentati, semnatura olografa sau electronica, datele din actul de identitate.

In cazul in care orice partener contractual al Continental Hotels S.A. dezvaluie datele cu caracter personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice catre Continental Hotels S.A. pentru sau in legatura cu incheierea si/sau executarea unui contract, avand in vedere faptul ca Continental Hotels S.A. nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al Continental Hotels S.A. are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Continental Hotels S.A. Partenerul contractual al Continental Hotels S.A. va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se realizeze conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Continental Hotels S.A. sa poata prelucra datele cu caracter personal pentru scopurile prevazute in contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate.

1.9 Solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. b) si f) din GDPR, respectiv executarea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului si interesul legitim al Continental Hotels S.A., dupa caz). Pentru acest scop, Continental Hotels S.A. prelucreaza numele, prenumele, datele de contact si opiniile furnizate de dumneavoastra.

 

2. CUM OBTINEM DATELE?

Continental Hotels S.A. poate obtine datele:

  • direct de la dvs., de exemplu, atunci cand utilizati serviciile Continental Hotels S.A., cand ne contactati prin diverse canale sau ne solicitati oferte sau informatii despre serviciile Continental Hotels S.A., cand vizitati website-ul sau paginile noastre de pe retelele de socializare sau cand aplicati pentru posturile disponibile in cadrul Continental Hotels S.A.;
  • din alte surse, de exemplu, de la agentii de turism, site-uri de rezervari (de ex., Booking.com), de la autoritati publice (spre exemplu, in cazul unor solicitari ale instantelor de judecata sau in cazul unor investigatii judiciare).

 

3. DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL. TRANSFERUL DATELOR

Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite de Continental Hotels S.A. urmatoarelor categorii de destinatari:

  • dumneavoastra, atunci cand va exercitati drepturile de care beneficiati in temeiul GDPR;
  • partenerilor contractuali ai Continental Hotels S.A. (precum firme de curierat, furnizori, colaboratori, subcontractori, consultanti si experti tehnici etc.), pentru incheierea si executarea contractelor;
  • autoritatilor si institutiilor publice, in baza obligatiilor legale pe care le avem in conformitate cu legislatia aplicabila;
  • auditorilor externi ai Continental Hotels S.A., pentru indeplinirea obligatiilor de audit;
  • avocatilor, consultantilor fiscali/de business, pentru a ne reprezenta in cazul unui eventual litigiu sau pentru consultanta;
  • executorilor judecatoresti, pentru comunicari contractuale sau pentru punerea in executare a contractelor sau eventualelor hotarari judecatoresti;
  • firmelor de recuperare creante;
  • in situatia in care Continental Hotels S.A. va fi supusa unui proces de vanzare sau de reorganizare, vom furniza datele dumneavoastra catre entitatea achizitoare si/sau consultantilor acesteia sau catre entitatea rezultata in urma procesului de reorganizare.

In vederea realizarii unora din scopurile mai sus-mentionate, este posibil ca anumite categorii de date cu caracter personal sa fie transferate in afara Romaniei. Datele pot fi transferate in state din cadrul Spatiului Economic European („SEE”), cat si in afara SEE.

Pentru transferurile in afara SEE, Societatea isi va intemeia transferul conform cerintelor GDPR si in temeiul clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana, pentru a asigura nivelul necesar de securitate si confidentialitate sau pe alte garantii recunoscute de lege.

 

4. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Continental Hotels S.A. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata durata necesara indeplinirii scopurilor de prelucrare pentru care au fost colectate, precum si ulterior, daca este necesar, pentru conformarea cu cerintele legale aplicabile domeniului nostru de activitate.

In cazul CV-urilor pe care ni le transmiteti, acestea vor fi pastrate pentru o durata de 2 ani ulterior incheierii procesului de recrutare, doar in situatia in care v-ati exprimat consimtamantul in acest sens.

Este posibil ca, in urma implinirii termenelor legale de arhivare, Continental Hotels S.A. sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal.

 

5. DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (potrivit informatiilor disponibile pe www.dataprotection.ro) sau instantelor de judecata competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteti transmite o cerere adresata Continental Hotels S.A. in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor, la adresa de e-mail dpo@continentalhotels.ro sau prin posta/curier la adresa Continental Hotels S.A. mentionata mai sus.

Prezenta Politica este actualizata periodic; de fiecare data cand facem o modificare, o vom afisa pe website-ul nostru https://continentalhotels.ro/.

Data ultimei actualizari: Iulie 2023