Regulile Casei – Continental Hotels SA

Dragi Oaspeti,

În calitate de gazde, dorinţa noastră este să vă oferim o experienţă excepţională din punct de vedere al curățeniei, siguranţei și confortului.
Prezentul document are ca obiectiv stabilirea condițiilor de ședere a turiștilor în cadrul lantului hotelier Continental Hotels SA, prin elaborarea unor norme de conduită ce vin în sprijinul oaspeților noștri.

Aceste reguli au fost stabilite pe baza standardelor din industrie, pe baza procedurilor noastre interne și a experienţei în industria hotelieră. Ele vor fi considerate ca fiind acceptate de către oaspeţii noștri odată cu rezervarea, iar prin semnarea formularului de înregistrare la check-in se acceptă și se respectă toate politicile și condițiile acestui regulament.

Regulile casei se pot schimba oricand. Acestea sunt afișate la recepția hotelului și vor fi actualizate pe site-ul continentalhotels.ro.
Pentru a ne putea duce la îndeplinire obiectivele privind siguranța și confortul oaspeților, în așa fel încât să reveniți la noi cu plăcere de fiecare dată, vă rugăm să respectați următoarele reguli de ordine interioară.

 • Turist / Oaspete este orice persoană care beneficiază de orice serviciu prestat de Continental Hotels SA;
 • Cazarea se face la recepția hotelului, prezentând actul de identitate pentru înregistrarea electronică destinată oaspeților, completând toate documentele conform legii, pentru a se elibera cheia/cartela de acces aferentă camerei rezervate;
 • Achitarea serviciilor aferente cazării se face cel târziu la recepție, în momentul sosirii, respectiv a procedurii de cazare. Din momentul preluării cheii/cardului de acces de la recepție, până la eliberarea acesteia, turistul răspunde pentru camera rezervată;
 • Persoanele care vin în vizită la turiștii cazați în hotel trebuie să fie anunțate la recepție. Vizitatorii trebuie sa părăsească hotelul până cel târziu la ora 23.00. În camerele de hotel NU se cazează un număr de turiști mai mare decât numărul de locuri aferent camerei respective;
 • Orice accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a nerespectării prezentului regulament este în responsabilitatea turistului. Acesta poartă răspunderea financiară pentru deteriorarea și/sau distrugerea echipamentelor, obiectelor de mobilier, a dispozitivelor tehnice aparținând hotelului, din vina sa ori a vizitatorilor săi.
 • Cazarea minorilor în vârstă de până la 14 ani este permisă numai în cazul în care aceştia sunt însoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali, cu excepția celor aflați în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi din partea organizatorilor acţiunilor respective. Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani pot fi cazați doar cu încuviințarea/acordul ocrotitorului legal, ce va fi prezentat la recepția hotelului.
 • Orice accident produs ca urmare a supravegherii necorespunzătoare a copiilor în cameră sau în spațiile publice din hotel este responsabilitatea însoțitorului/însoțitorilor;
 • Hotelul este exonerat de orice răspundere în cazul producerii unui incident în legatură cu autovehiculele din parcarea hotelului;
 • Hotelul își rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciilor hoteliere pentru turiștii care deranjează șederea liniștită a celorlalți oaspeți;
 • Hotelul acceptă oaspeții care călătoresc cu animale de companie mai mici de 10kg în camerele standard. Este permis doar un singur animal de companie pe cameră, contra cost, iar oaspetele poartă întreaga responsabilitate pentru orice daune cauzate de animalul său de companie. Animalele de companie trebuie să fie ținute în lesă în zonele comune. Din motive de igienă, animalele de companie nu sunt permise în restaurantul hotelului;
 • Turiștii cazați la Continenal Hotels sunt informați la momentul semnării fisei de înregistrare a cazării despre prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în conformitate cu Regulamentul general (UE) nr. 2016/679 privind protecția datelor personale.
În hotel este interzis/interzisă:

 • cazarea turiștilor în stare de ebrietate, a celor care au un comportament inadecvat sau limbaj indecent / ofensator atât față de angajații hotelului, cât și față de alți oaspeți;
 • fumatul și vapatul (țigara electronică) în camere și în toate spațiile hotelului, conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun (actualizată). Încălcarea acestei interdicții are ca efect refuzul prestării serviciilor hoteliere, anularea serviciilor contractate și achitarea unei sume în cuantum de 300 lei (hoteluri de 2 și 3 stele) / 500 lei (hoteluri de 4 și 5 stele) cu titlu de taxă de curațenie.
 • introducerea și/sau utilizarea de materiale usor inflamabile sau a consumatorilor electrici mari (ex.: reșouri, radiatoare, fierbătoare, etc) în hotel;
 • introducerea/consumul în cameră a alimentelor din spațiile de alimentație publică, fără serviciul de roomservice;
 • introducerea/consumul în cameră a alimentelor din afara hotelului;
 • depozitarea de obiecte și/sau alimente pe pervazul exterior al ferestrei;
 • folosirea în hotel de sisteme audio la volum mare;
 • utilizarea inventarului camerei în alte scopuri decât a celor pentru care a fost destinat. Turiștii nu vor folosi prosoapele pentru: șters părul vopsit, pentru demachiat, curățat încălțămintea, geamantanele, pardoseala etc. Prosoapele se folosesc doar pentru uz corporal;
 • utilizarea și/sau depozitarea în hotelului armelor, armelor albe sau substanțelor interzise prin lege;
 • consumul sau comercializarea de substanțe halucinogene sau psihotrope în hotel, acestea se pedepsesc conform legilor în vigoare;
 • acesul în spațiile anexe destinate personalului hotelului (bucătărie, depozite, oficii etc);
 • lăsarea nesupravegheată a bagajelor sau a altor obiecte pe hol sau în lobby;
 • accesul animalelor de companie în restaurant / bar / spațiu mic dejun;
Oaspeții noștri au următoarele obligații:
 • să nu preia (își însușească) la plecare vreun obiect din dotarea hotelului și/sau care nu le aparține (prosoape, lenjerie, obiecte decor etc);
 • să nu deterioreze obiectele din dotarea hotelului, în caz contrar, aceștia datorează hotelului o sumă egală cu valoarea obiectului deteriorat plus manopera aferentă;
 • să folosească camerele rezervate de ei și spațiile comune ale hotelului și să nu intre în alte camere sau în spațiile cu acces interzis pentru turiști;
 • să nu lase copiii nesupravegheați;
 • să respecte numărul maxim de persoane admis în lifturi și să nu lase copiii minori singuri în lift;
 • să anunțe cât de repede posibil orice defecțiune a echipamentelor sau instalațiilor din dotarea hotelului;
 • să respecte și să păstreze liniștea în hotel, să aibă o conduită corespunzătoare față de ceilalți oaspeți ai hotelului;

Nerespectarea prezentului regulament de ordine interioară dă dreptul hotelului de a solicita concursul organelor competente, în vederea stabilirii liniștii și ordinii în hotel și de a sancționa cu anularea rezervării și/sau imputarea eventualelor daune provocate.
Totodata, hotelul își rezervă dreptul de a-și selecta oaspeții, fiind îndreptățit ca, pe viitor, să refuze cazarea persoanelor care au încălcat oricare din condițiile prezentului regulament în timpul sejurului anterior.
Regulile casei se modifică și se adaptează în permanență la legislație, la recomandările turiștilor, ale angajaților și colaboratorilor, astfel încât să oferim garanție și siguranță maximă tuturor persoanelor care intră în hotel.

Vă asigurăm de întreaga noastră preocupare pentru siguranța și confortul dumneavoastră.

Contacte:

Continental Hotels – sediul central
website: www.continentalhotels.ro
Telefon: +40 372 121 721
Email: reservation@continentalhotels.ro
Continental Forum Arad
Telefon: +40 372 578 800
Email: arad@continentalhotels.ro
Continental Forum București
Telefon: +40 21 401 1011
Email: bu3@continentalhotels.ro
Continental Forum Constanța
Telefon: +40 241 508 050
Email: ct1@continentalhotels.ro
Continental Forum Oradea
Telefon: +40 372 598 800
Email: oradea@continentalhotels.ro
Continental Forum Sibiu
Telefon: +40 372 692 692
Email: sibiu@continentalhotels.ro
Continental Forum Tîrgu Mureș
Telefon: +40 372 658 800
Email: mures@continentalhotels.ro
Grand Hotel Continental București
Telefon: +40 372 010 300
Email: reservation@grandhotelcontinental.ro
Hello Hotels București
Telefon: +40 372 121 800
Email: reservation@hellohotels.ro
MyContinental București
Telefon: +40 21 300 9110
Email: bu2@continentalhotels.ro
MyContinental Sibiu
Telefon: +40 269 218 100
Email: sb2@continentalhotels.ro
Continental Suceava
Telefon: +40 372 304 904
Email: suceava@continentalhotels.ro
Continental Drobeta Turnu Severin
Telefon: +40 372 528 828
Email: drobeta@continentalhotels.ro